İÇ KONTROL

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Yeni Eylem Planı ve Revize Çalışmaları Süreci:

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı İle İlgili 2020 Yılında Yapılan Çalışmalar:

DÜZENLENEN TOPLANTILAR:

7.Kurul Toplantısı: 09.12.2020 tarihinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısı yapılmıştır.
    
 Ø Toplantı Gündemi 
   
 
 Ø Toplantı Tutanağı

9.GrupToplantısı: 09.12.2020 tarihinde Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
   
 
 
Ø Toplantı ndemi
     
Ø Toplantı Tutanağı

6.Kurul Toplantısı: 02.12.2020 tarihinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısı yapılmıştır.
    
 
Ø Toplantı Gündemi 
   
 
 
Ø Toplantı Tutanağı 

8.GrupToplantısı: 02.12.2020 tarihinde Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
   
  
Ø Toplantı ndemi
     
Ø Toplantı Tutanağı

5.Kurul Toplantısı: 24.11.2020 tarihinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısı yapılmıştır.
    
 
Ø Toplantı Gündemi 
   
 
Ø Toplantı Tutanağı

7.GrupToplantısı: 24.11.2020 tarihinde Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
   
  Ø Toplantı ndemi
     Ø Toplantı Tutanağı

6.GrupToplantısı: 20.11.2020 tarihinde Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
    
 Ø Toplantı ndemi
     Ø Toplantı Tutanağı

4.Kurul Toplantısı: 17.11.2020 tarihinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısı yapılmıştır.
    
 Ø Toplantı Gündemi 
   
 
 Ø Toplantı Tutanağı

5.GrupToplantısı: 13.11.2020 tarihinde Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
    
 Ø Toplantı Gündemi
   
  Ø Toplantı Tutanağı

3.Kurul Toplantısı: 10.11.2020 tarihinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısı yapılmıştır.
    
 
Ø Toplantı Gündemi 
    
 Ø Toplantı Tutanağı

4.GrupToplantısı: 05.11.2020 tarihinde Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
    
 
Ø Toplantı Gündemi
     Ø Toplantı Tutanağı

 2.Kurul Toplantısı: 03.11.2020 tarihinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısı yapılmıştır.
    
 Ø Toplantı Gündemi
 
 
 
 Ø Toplantı Tutanağı   

 3.GrupToplantısı: 02.11.2020 tarihinde Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
    
 Ø Toplantı Gündemi
  
   Ø Toplantı Tutanağı
   

2.GrupToplantısı: 27.10.2020 tarihinde Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
    
Ø Toplantı Gündemi
   
 Ø Toplantı Tutanağı

1.Grup Toplantısı: 08.10.2020 tarihinde Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
   
Ø Toplantı Gündemi ve Tutanağı 

1.Kurul Toplantısı: 07.10.2020 tarihinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısı yapılmıştır.
   
Ø Toplantı Gündemi ve Tutanağı 

* İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgilendirme Sunumu

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri Listesi

* Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı (2009)

İç Kontrol Mevzuatı:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete)
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete)
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete)
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi (Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müd. 04.02.2009 tarih ve 4005-1205 sayılı yazı ekinde yayınlandı)
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi (Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müd. 02.12.2013 tarih ve 10775 sayılı yazı)
Kamu İç Kontrol Rehberi (Şubat 2014)

 

   

******************************************************************************************************************************************

 Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı İle İlgili 2010 ve 2011 Yıllarında Yapılan Toplantılar:

12.Toplantı: 26.07.2011 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı

11.Toplantı: 14.06.2011 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı

10.Toplantı: 03.05.2011 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı

9.Toplantı: 29.03.2011 tarih, saat:13.00'da İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı

8.Toplantı: 15.03.2011 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı

7.Toplantı: 23.02.2011 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı

6.Toplantı: 12.01.2011 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı

5.Toplantı: 04.11.2010 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı

4.Toplantı: 23.09.2010 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı

3.Toplantı:  16.07.2010 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı (Kurullar)

2.Toplantı: 06.07.2010 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı
  Ø   Hizmet İçi Eğitim Yönergesi Taslağı
  Ø   16.07.2010 tarihinde yapılacak toplantı yazısı

1.Toplantı: 15.06.2010 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Resul ERYİĞİT başkanlığında, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.Bilgi için tıklayınız....

Ø   İç Kontrol Standartları Eylem Planı Zaman Takvimi

Ø   İç Kontrol Standartları Eylem Planı Hazırlama Süreci Hakkında Bilgi

Ø   İç Kontrol Standartları Eylem Planını Maliye Bakanlığına Gönderme Yazısı

Ø   İç Kontrol Standartları Eylem Planı (Ek:5)

Ø   İç Kontrol Standartları Eylem Planı Sekretarya Süreci (Ek:4)

Ø   İç Kontrol Standartları Eylem Planı Kurul ve Grup Üyeleri (Ek:3)

Ø   İç Kontrol Standartları İle İlgili Üst Yönetime ve Birimlere Yazılan Yazı (Ek:1, Ek:2)

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi 14080 Bolu / Türkiye
  • Tel: +90 374 253 46 50 Fax: +90 374 253 45 27
  • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top