ÜNİVERSİTEMİZ BÜTÇESİ

Üniversitemizin 2020 Yılı Bütçesi

- Ödenek Cetveli
-
Gelir (B) Cetveli

Üniversitemizin 2019 Yılı Bütçe Sonuçları

- Ödenek Durum Masraf Cetveli

 

Üniversitemizin Yıllar İtibariyle Performans Programları:

Üniversitemizin 2018 Yılı Performans Programı

Üniversitemizin 2017 Yılı Performans Program

Üniversitemizin 2016 Yılı Performans Programı 

Üniversitemizin 2015 Yılı Performans Programı

 

 

 

 

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi 14080 Bolu / Türkiye
  • Tel: +90 374 253 46 50 Fax: +90 374 253 45 27
  • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top