İÇ KONTROL

  • Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı Toplantıları

      12.Toplantı: 26.07.2011 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı

     11.Toplantı: 14.06.2011 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı

     10.Toplantı: 03.05.2011 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı

   9.Toplantı: 29.03.2011 tarih, saat:13.00'da İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı

     8.Toplantı: 15.03.2011 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı

     7.Toplantı: 23.02.2011 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı

      6.Toplantı: 12.01.2011 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı

 5.Toplantı: 04.11.2010 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı

       4.Toplantı: 23.09.2010 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı

 3.Toplantı:  16.07.2010 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı

      2.Toplantı: 06.07.2010 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.
  Ø   Toplantı Gündemi
  Ø   Toplantı Tutanağı
  Ø   Hizmet İçi Eğitim Yönergesi Taslağı
  Ø   16.07.2010 tarihinde yapılacak toplantı yazısı

   1.Toplantı: 15.06.2010 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Resul ERYİĞİT başkanlığında, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplantısı yapılmıştır.Bilgi için tıklayınız....

Ø   İç Kontrol Standartları Eylem Planı Zaman Takvimi

Ø   İç Kontrol Standartları Eylem Planı Hazırlama Süreci Hakkında Bilgi

Ø   İç Kontrol Standartları Eylem Planını Maliye Bakanlığına Gönderme Yazısı

Ø   İç Kontrol Standartları Eylem Planı (Ek:5)

Ø   İç Kontrol Standartları Eylem Planı Sekretarya Süreci (Ek:4)

Ø   İç Kontrol Standartları Eylem Planı Kurul ve Grup Üyeleri (Ek:3)

Ø   İç Kontrol Standartları İle İlgili Üst Yönetime ve Birimlere Yazılan Yazı (Ek:1, Ek:2)

  • İç Kontrol Mevzuatı

Ø     İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Ø     Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Ø     Kamu İç Kontrol Standartları İle İlgili Yazı

Ø     Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

Ø     Eylem Planı Rehberi Eki Tablolar

Ø     A.İ.B.Ü.Stratejik Planı (2009-2013)

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi 14080 Bolu / Türkiye
  • Tel: +90 374 253 46 50 Fax: +90 374 253 45 27
  • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top