Üniversitemizin 2017 Yılı Bütçesi

- Ödenek Cetveli
- B cetveli

Üniversitemizin 2016 Yılı Bütçe Sonuçları

- Ödenek Durum Masraf Cetveli


 

Üniversitemizin 2015 Yılı Performans Programı

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016