Üniversitemizin 2018 Yılı Bütçesi

- Ödenek Cetveli
- Gelir (B) Cetveli

Üniversitemizin 2017 Yılı Bütçe Sonuçları

- Ödenek Durum Masraf Cetveli

 

Üniversitemizin Yıllar İtibariyle Performans Programları:

Üniversitemizin 2018 Yılı Performans Programı

Üniversitemizin 2017 Yılı Performans Program

Üniversitemizin 2016 Yılı Performans Programı 

Üniversitemizin 2015 Yılı Performans Programı

 

 

 

 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016