Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planının Hazırlık Çalışmaları 

16.03.2017 tarihinde, Üniversitemizin 2019-2023 dönemi Stratejik Planının hazırlık çalışmalarına başlanması hususunda Rektörlük Makamına bilgilendirme yazısı yazılmıştır. 11.04.2017 tarihinde Üniversitemiz birimlerine Stratejik Planlama çalışmalarının başladığını, oluşturulacak “Stratejik Planlama Ekibi” için birimini temsil edebilecek, yeterli zamanı ayırabilecek, çalışmalara katkıda bulunacak bilgi, birikim ve tecrübeye sahip personelin görevlendirilmesi hususlarını içeren Genelge-1 yayınlanmıştır. Birimlerden bildirilen isimlerden “Stratejik Planlama Ekibi” oluşturulması ve onaylanması için 21.06.2017 tarihinde Yönlendirme Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Stratejik Planlama Ekibi tarafından oluşturulacak “Hazırlık Programı” çerçevesinde çalışmalara devam edilecektir.

 

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı İle İlgili Çalışmalar 

- Hazırlık Takvimi

- Yapılan Çalışmalar

- AİBÜ 2014-2018 Stratejik Planı

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016