ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
 2014-2018 STRATEJİK PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

        Rektörlük Makamının 25.12.2012 tarih ve 1557 sayılı oluru ile Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu kurularak Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Plan çalışmalarına başlanmıştır.

         Komisyonun tarafından  yapılan toplantı detayları aşağıdadır.   

TOPLANTI TARİHİ

       ALINAN KARARLAR

30.01.2013

 • Stratejik Planlama Süreci hakkında genel bilgilendirmede bulunuldu.
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2009-2013 Stratejik Planı değerlendirilmesi yapıldı.
 • Toplantıda Üniversitemizin tüm birimleri tarafından 01.03.2013 tarihine kadar Birim Stratejik Planlarının oluşturulması ve bu stratejik planlar doğrultusunda kurum stratejik planlama çalışmalarına devam edilmesi kararı alındı.

06.02.2013

 • Prof. Dr. Hamit COŞKUN Misyon ve Vizyon konusunda hazırlamış olduğu sunumu yaptı, Komisyon üyeleri Misyon ve Vizyon üzerinde görüşlerini bildirdi.
 • Bir sonraki toplantının 13.02.2013 tarihinde yapılması ve komisyon üyelerinin misyon ve vizyon çalışması yaparak gelmesi kararlaştırıldı.
 • Prof. Dr. Hamit COŞKUN'un bir sonraki toplantı için Üniversitemizin değerleri ile ilgili çalışma yapması kararlaştırıldı.

13.02.2013

 • Komisyon üyeleri Misyon ve Vizyon üzerinde görüşlerini bildirdi. Misyon ve Vizyon belirlendi.
 • Prof. Dr. Hamit COŞKUN Üniversitemizin değerleri ile ilgili çalışması okundu.
 • Bir sonraki toplantının 21.02.2013 Perşembe günü saat 10:00 da yapılması ve Üniversitemizin değerlerinin belirlenmesi kararlaştırıldı.

21.02.2013

 

 • Üniversitemizin 2009-2013 Stratejik Planı üzerinden Üniversitemizin değerleri, Paydaşları ve Güçlü-Zayıf Yönleri tartışıldı.
 • Üniversitemizin değerleri oluşturuldu, Paydaşları ile güçlü ve zayıf yönleri belirlendi.
 • Bir sonraki toplantının 27.02.2013 Çarşamba günü saat 10:00 da yapılması ve tehditler ve fırsatların görüşülüp belirlenmesi kararlaştırıldı.

27.02.2013

 • Üniversitemizin 2009-2013 Stratejik Planı üzerinden Üniversitemize yönelik tehditler ve fırsatlar konuları tartışıldı.
 • Bir sonraki toplantının 06.03.2013 Çarşamba günü saat 11:00 da yapılması ve tehditler ve fırsatların görüşülüp belirlenmesi kararlaştırıldı.

06.03.2013

 • Üniversitemizin 2009-2013 Stratejik Planı üzerinden Üniversitemize yönelik tehditler ve Üniversitemiz için fırsat olarak görülen konular hakkında tartışıldı.
 • Üniversitemize yönelik tehditler ve Üniversitemiz için fırsatlar belirlendi.
 • Bir sonraki toplantının 13.03.2013 Çarşamba günü saat 11:00 da yapılması ve Üniversitemizin stratejik amaçlarının görüşülüp belirlenmesi kararlaştırıldı.

13.03.2013

 • Üniversitemize yönelik tehditler ve Üniversitemizin fırsatları konusu yeniden görüşülerek gerekli düzeltmeler ve eklemeler yapıldı.
 • Üniversitemizin stratejik amaçları görüşülmeye başlandı. Amaçlar ve bu amaçlara yönelik bazı hedefler oluşturuldu.
 • Bir sonraki toplantının 20.03.2013 Çarşamba günü saat 11:00 da yapılması ve Üniversitemizin stratejik amaçları konusunun görüşülmeye devam edilmesi kararlaştırıldı.

20.03.2013

 • Bir önceki toplantıda oluşturulan üniversitemizin stratejik amaçları ve bu amaçlara yönelik hedeflerin faaliyetleri belirlenmeye başlandı.
 • Birinci amacın ilk iki hedefinin faaliyetleri belirlendi.
 • Bir sonraki toplantının 27.03.2013 Çarşamba günü saat 11:00 da yapılması ve üniversitemizin stratejik amaçları ve bu amaçlara yönelik hedeflerin faaliyetlerini belirlenmeye devam edilmesi kararlaştırıldı.

27.03.2013

 • Birinci amacın 3. hedefinden itibaren faaliyetleri belirlemeye devam edildi.
 • İkinci amacın hedefleri ve faaliyetleri ile 3. amacın hedef ve faaliyetleri belirlendi.
 • Bir sonraki toplantının 03.04.2013 Çarşamba günü saat 11:00 da Bolu Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonunda yapılması kararlaştırıldı.

03.04.2013

 • Amaçlar ve hedefler görüşülmeye devam edildi.
 • Toplam 5 Amaç, 13 hedef ve 49 Faaliyet belirlendi.
 • Bir sonraki toplantının 17.04.2013 Çarşamba günü saat 11:00 da Tıp Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda yapılması ve oluşturulan ortak metin üzerinde genel tekrar ve düzeltme çalışması yapılması kararlaştırıldı.

17.04.2013

 • Yazılmış olan metin tekrar okunup görüşüldü.
 • Gerekli düzeltme ve eklemeler yapıldı.
 • Stratejik Plan formatında eksik olan kısımların kimler tarafından hazırlanacağı ve süreci belirlendi.
 • Bir sonraki toplantının 02.05.2013 Perşembe günü saat 10:30 da Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda yapılması kararlaştırıldı.

02.05.2013

 • Stratejik Plan taslağı üzerinden görüşülmeye devam edildi.
 • Gerekli görülen ekleme ve düzeltmeler yapıldı.
 • Bir sonraki toplantının 16.05.2013 Perşembe günü saat 11:00 da Mühendislik Mimarlık Fakültesinde yapılması ve stratejik hedefler için faaliyetler belirlenmesi kararlaştırıldı.

16.05.2013

 • Stratejik hedefler için faaliyetler ve gerçekleştirilme takvimi belirlendi
 • Taslağın son halinin incelenip değerlendirilmek üzere komisyon üyelerine gönderilmesi kararlaştırıldı.
 • Taslağın son şeklinin oluşturulması için son toplantının 30.05.2013 Perşembe günü saat 11.00 da Rektörlük Toplantı Salonunda yapılması kararlaştırıldı.

30.05.2013

 • Stratejik Plan baştan itibaren okunup gerekli düzeltmeler yapıldı.
 • Stratejik Plan Taslağının kapak ve görsel tasarımlarının yapılması için Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilmesi kararlaştırıldı.
 • Stratejik Plan Hazırlama Ekibince yapılan toplantılar sonucunda hazırlanan Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Plan Taslağı 04.06.2013 tarihinde kapak ve görsel tasarım için Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilmiştir.
 • Oluşturulan Stratejik Plan Taslağı 14.06.2013 tarihinde Rektörlük Makamına sunulmuş, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış, e-posta yoluyla tüm personele duyurulmuş, ayrıca yazı ile iç ve dış paydaşlarımıza da gönderilmiştir.
 • 15.07.2013 tarih ve 602.04-757 sayılı yazı ile Üniversitemizin 2014-2018 Stratejik Plan Taslağı Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016