-->

Faaliyet Raporları hakkında sunum

09 Aralık 2020

09 Aralık 2020 Çarşamba günü yapılan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu (gerçekleştirme görevlileri) ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (harcama yetkilileri) toplantılarında ayrıca; "Birim ve İdare Faaliyet Raporları" hakkında bilgilendirme sunumu da yapılmıştır.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi 14080 Bolu / Türkiye
  • Tel: +90 374 253 46 50 Fax: +90 374 253 45 27
  • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top