-->

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

21 Ocak 2021
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi 14080 Bolu / Türkiye
  • Tel: +90 374 253 46 50 Fax: +90 374 253 45 27
  • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top