2014-2018 STRATEJİK PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2014-2018 Stratejik Plan Hazırlama Takvimi

TARİH YAPILACAK FAALİYETLER
ARALIK 2012 2014-2018 Stratejik Planlama Çalışmalarının Başlatılması.
Stratejik Planlama Komisyonu Oluşturulması
OCAK 2013 Komisyon İlk Toplantısının Yapılması 
<<
Süreç İçersinde Komisyon enaz haftada bir gün toplantı yapacaktır.>>
*Stratejik Planla ilgili bilgilendirme yapılması
*Halen Uygulanmakta olan A.İ.B.Ü. 2009-2013 Stratejik Planının   Değerlendirilmesi
 
ŞUBAT 2013 *Üniversite Stratejik Plan Komisyonunca Misyon ve Vizyon Belirleme Çalışmaları Yapmak
*Birim Stratejik Planlama Alt Komisyonlarının Kurulması 
*Birimlerce Katılımcı Bir Şekilde Stratejik Plan Hazırlanması 
*Birimlerde Hazırlanan Stratejik Planın Rektörlük Makamına Sunulması
MART 2013 Birim Stratejik Planlarının Değerlendirilmesi 
NİSAN 2013 Üniversite Stratejik Plan Taslağının Yazımının Başlanması
*Durum Analizi  (SWOT Analizi ve Paydaş Analizi) 
MAYIS 2013 Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi 
Uygulama Stratejisi ve Faaliyetlerin Belirlenmesi 
HAZİRAN 2013 Stratejik Plan Taslağının Oluşturulup Kamuoyunun (İç ve Dış Paydaşlar) Görüşüne Sunulması 
TEMMUZ 2013 Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Planının Gelen Görüşler Doğrultusunda Hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı'na Gönderilmesi ve Web Sayfasında Yayınlanması
EKİM 2013 Kalkınma Bakanlığından Gelen Görüş Doğrultusunda Düzeltmeler Yapılarak Tekrar Web Sayfasında Yayınlanarak Görüşe Açılması 
ARALIK 2013 Plana Son Şekli Verilerek İlgili Kurumlara Gönderilmesi 
OCAK 2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planının Uygulanmaya Başlanması 
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi 14080 Bolu / Türkiye
  • Tel: +90 374 253 46 50 Fax: +90 374 253 45 27
  • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top