MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mali Tablolar

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 313. ve 327. maddeleri gereğince yıllık dönemler itibariyle hazırlanan temel mali tablolar ve aylık dönemler itibariyle hazırlanan diğer mali tablolar kamuoyunun bilgisine sunulur.

a) Temel Mali Tablolar (2019 yılı)

1- Bilanço
2- Faaliyet Sonuçları Tablosu
3- 2017-2018-2019 Yılı Nakit Akış Tablosu

 

b) Diğer Mali Tablolar (2018 yılı Aralık itibariyle)

 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
 2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 3- Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 4- Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 5- Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
 6- Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
 7- Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
 8- Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
 9- Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
10-Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi 14080 Bolu / Türkiye
  • Tel: +90 374 253 46 50 Fax: +90 374 253 45 27
  • EPosta: stratejiibu.edu.tr
Top